فارسی | English
دوشنبه 18 آذر 1398

فواید جویدن آدامس بدون قند

فواید جویدن آدامس بدون قندجویدن آدامس بدون قند، میزان دریافت کالری و میل به مصرف خوراکی‏ها شیرین را کاهش می‏دهد همچنین میزان دریافت انرژی از طریق مصرف میان وعده‏ های بعد از ظهر را تا 40 کالری کم می‏کند، به خصوص میزان دریافت انرژی از طریق مصرف خوراکی‏های شیرین تا 60 کالری، کاهش می‏یابد.