فارسی | English
سه شنبه 29 مرداد 1398

ویفر با مغزی فندق و روکش شکلات DIAMOND

بسته بندی های مختلف ( 3 تایی – قلبی و......) با کیفیت قابل رقابت با ROCHER  ایتالیا - استفاده از کره کاکائو در تهیه شکلات مصرفی